Lovestream Festival 2022

Lovestream festival byl první stadionový festival, který jsme připravovali. Stavba festivalové stage na stadionu má vždycky svá specifika. Zásadní je u takových festivalů ochrana nejen trávníku, ale i jeho podloží, kdy se infrastruktura pod vlastním trávníkem nesmí poškodit. Takže se musí pečlivě plánovat nosnost příjezdových cest, dovézt ochrana povrchu a zajistit, aby nedošlo ani k poškození, ale ani k logistickým problémům. […]

SMART Production