Lewis Capaldi

Koncert zpěváka Lewise Capaldiho, na němž se Smart Production podíleli jakožto technická produkce.